תרבות וחברה

כאחת שמעורה בחברה יזמתי והגיתי אירועי תרבות ושבתות גיבוש במהלך השנים. אציין כאן רק מספר דוגמאות:

לקח תורה - מילים: אסתר קאפח, לחן וביצוע: רחלי וולשטיין