הרצאות

בעולם הידע המצטבר ללא גבול וללא הרף חרטתי על דגלי פעילות התנדבותית של מתן הרצאות בקהילה לרווחתה ולהנאתה. למשל בשנים תש"ס – תשס"ג הוזמנתי בתדירות של אחת לחודש לתת הרצאות על פרשת השבוע לחוג נשים בבית הכנסת "מקור חיים" בשכונת נחלת אחים בירושלים. זאת בנוסף להרצאות הניתנות במסגרת חוג נשים פעיל שהקימותי בבית הכנסת נשלסק בקרית-אונו. כמו כן, ניתנות הרצאות במסגרות אחרות על פי הזמנה. כמובן שהנסיבות, המקום והעיתוי מכתיבים את אופי ההרצאה. אציין כאן דוגמאות אחדות:

 • לתרום ולהיתרם בבית קאפח
 • דמויות מופת כמודל לחיקוי
 • חג האור בחיי היהודים
 • חשיבה מידתית
 • החינוך המודרני לעומת החינוך המסורתי
 • חכמת הלב
 • מחורבן לבניין התא המשפחתי
 • יסודות במחשבת ישראל על חינוך הילדים
 • עצמתה של שרה אמנו – מסרים לתקופתנו
 • העצמה רוחנית כמנוף לשינוי
 • היבטים לשוניים בלשונם של יהודי תימן
 • החודש, הרפואה, והעומר
 • מים, תודעה ונשמה
 • הבדלים מגדריים בפתרון בעיות
תת-דפים (1): הרצאות מוקלטות
תגובות